ΑΝΩ-ΚΑΤΩ στο Καλαμάκι

Δημοτική Κίνηση Αλίμου

Καταστατικές αρχές λειτουργίας του «ΑΝΩ-ΚΑΤΩ στο Καλαμάκι»

 

Καταστατικές αρχές λειτουργίας της δημοτικής κίνησης Αλίμου
«ΑΝΩ-ΚΑΤΩ στο Καλαμάκι»

Η δημοτική κίνηση Αλίμου «ΑΝΩ-ΚΑΤΩ στο Καλαμάκι» είναι:
1. Δημοτική κίνηση των πολιτών του Αλίμου, που αντιλαμβάνεται την ενεργή συμμετοχή των πολιτών και τη δημοκρατική οργάνωση της τοπικής κοινωνίας με όρους άμεσης και έμμεσης δημοκρατίας, χρηστής διοίκησης και διαφάνειας στον τρόπο λήψης των αποφάσεων και επιλογών. Είναι αυτόνομη, με δημοκρατική λειτουργία και ανοιχτές διαδικασίες, με κινηματική αντίληψη και πρακτική.
2. Μία δραστήρια πολιτικά και επιστημονικά τεκμηριωμένη έκφραση κάθε μορφής κοινωνικής αντίστασης και δημιουργίας για τα τοπικά αλλά και τα γενικότερα προβλήματα. Είναι, επομένως, ένας οργανωμένος χώρος της κοινωνικής Αριστεράς που φιλοδοξεί να εκφράσει όλον τον κόσμο της Αριστεράς και της Οικολογίας, ενταγμένο σε κάποια συλλογικότητα ή ανένταχτο. Επίσης έχει σκοπό να κινητοποιήσει, να ενοποιήσει και να εκφράσει κάθε πολίτη που ανεξάρτητα από κομματική ή ιδεολογική τοποθέτηση επιθυμεί να συμβάλει στην οργάνωση της αντίστασης απέναντι στις πολιτικές του νεοφιλελευθερισμού που ασκούνται και υποβαθμίζουν την ποιότητα της ζωής μας.
Επιδίωξη της δημοτικής κίνησης Αλίμου «ΑΝΩ-ΚΑΤΩ στο Καλαμάκι» είναι η συσπείρωση των πολιτών με σκοπό την επισήμανση, μελέτη και διατύπωση προτάσεων τόσο στα θεσμοθετημένα όργανα του Δήμου όπου συμμετέχουμε όσο και στην κοινωνία του Αλίμου, αλλά και η αγωνιστική κινητοποίησή τους, όποτε κρίνεται αναγκαίο, για την επίλυση των τοπικών προβλημάτων αλλά και των υπερτοπικών στο βαθμό που επηρεάζουν και επιδρούν στον Δήμο μας. Δίνει στήριξη και διέξοδο στα προβλήματα των δημοτών του Αλίμου, προσπαθώντας να βελτιώσει τους όρους και τις συνθήκες διαβίωσής τους. Όπλα που εγγυώνται την επιτυχία είναι -πέρα από τις προγραμματικές αρχές μας- η συνεχής ενημέρωση των πολιτών και η κοινή δράση μας, με γνώμονα το κοινό όφελος.

Η δημοτική κίνηση “ΑΝΩ-ΚΑΤΩ στο Καλαμάκι” στηρίζεται στην εθελοντική ένωση δημοκρατικών, προοδευτικών, ριζοσπαστικών και αριστερών πολιτών επί της βάσεως της ισότητας και της άμεσης δημοκρατίας, χωρίς καμία διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εθνικότητας, θρησκείας ή άλλου λόγου. Μια δύναμη που στη βάση των αρχών της για την τοπική αυτοδιοίκηση διαμορφώνει πρόγραμμα και αναπτύσσει δράση με σκοπό τη βελτίωση των όρων διαβίωσης, την παραγωγική και κοινωνική ανάπτυξη, την ποιότητα ζωής, την οικολογική προστασία, την πολιτιστική πρόοδο, τη συνοχή της κοινωνίας και την ανάπτυξη σχέσεων αλληλεγγύης μεταξύ των πολιτών της.
Έχει στόχο την ανάληψη με την ψήφο των δημοτών της Δημοτικής Αρχής, προκειμένου να διαμορφώσει συνθήκες και όρους χρηστής διοίκησης και διαφάνειας αποφάσεων και επιλογών που επιβάλλεται να απολαμβάνει κάθε ευνοούμενη αιρετή αρχή. Το «ΑΝΩ-ΚΑΤΩ στο Καλαμάκι» παλεύει για μια Αυτοδιοίκηση που θα αποτελεί βασικό κύτταρο της δημοκρατίας και πυλώνα της κρατικής/διοικητικής λειτουργίας ισότιμο με το κεντρικό κράτος. Έναν γνήσιο λαϊκό θεσμό που θα συναρθρώνεται με τα κοινωνικά κινήματα των πολιτών για τα ζητήματα της περιοχής και της καθημερινότητάς τους.

Η Δημοτική Κίνηση Αλίμου «ΑΝΩ-ΚΑΤΩ στο Καλαμάκι» υπερασπίζεται αρχές και αξίες όπως:
• η συμμετοχή των πολιτών στην άσκηση και τον έλεγχο της εξουσίας (συνελεύσεις γειτονιάς, δημοψηφίσματα, καθιέρωση του θεσμού του συμμετοχικού προϋπολογισμού κ.α.),
• η κοινωνική αλληλεγγύη σε αποκλεισμένες κοινωνικές ομάδες πολιτών ή μεμονωμένων ατόμων που βιώνουν ποικίλες μορφές δυσχέρειας (ανεργία, φτώχεια, υποβάθμιση ποιότητας ζωής) και η ανάπτυξη δομών αλληλεγγύης
• η απλή αναλογική και η απόρριψη του δημαρχοκεντρι-κού μοντέλου
• η ψήφος στους μετανάστες,
• η υπεράσπιση των ελεύθερων δημόσιων χώρων από το ξεπούλημά τους και η δωρεάν – απρόσκοπτη χρήση τους,
• η υπεράσπιση του ανθρώπινου προσώπου της πόλης μας απέναντι στην εμπορευματοποίηση του δημόσιου χώρου και την ιδιωτικοποίηση των λειτουργιών του Δήμου,
• η πρόταξη του γενικότερου κοινωνικού συμφέροντος εις βάρος των ιδιοτελών, μεγάλων ή μικρών, ιδιωτικών συμφερόντων
• η ενθάρρυνση, καθιέρωση και προβολή πρωτοβουλιών που θα αναβαθμίσουν το πολιτιστικό επίπεδο της πόλης,
• η ουσιαστική συμμετοχή και η δημιουργική παρουσία της νεολαίας σε όλες της δημοτικές δραστηριότητες,
• η υπεράσπιση του δικαιώματος της εργασίας, ο αγώνας ενάντια στο φασισμό και τον ρατσισμό, την ξενοφοβία και τον κοινωνικό αποκλεισμό ατόμων και ειδικών πληθυσμιακών ομάδων (ΑΜΕΑ, Ψυχικά ασθενείς, νυν και πρώην χρήστες ουσιών κλ.π.),
• ο σεβασμός των δικαιωμάτων και της ευζωίας των ζώων (δεσποζόμενων και αδέσποτων), η αντιμετώπιση των ζώων με σεβασμό ως νοήμονα και συναισθανόμενα πλάσματα.

Η δημοτική κίνηση Αλίμου «ΑΝΩ-ΚΑΤΩ στο Καλαμάκι» θεωρεί ως θεμελιακή προϋπόθεση για την οργανωτική προσχώρηση στις τάξεις της την ουσιαστική αποδοχή από τα μέλη της αρχής της αδέσμευτης και αυτόνομης λειτουργίας της.
Η πολλαπλότητα της έκφρασης των πολιτών και από άλλους συλλόγους ή κινήσεις (πολιτιστικούς, οικολογικούς, αθλητικούς κλπ) είναι απόλυτα σεβαστή από το «ΑΝΩ-ΚΑΤΩ στο Καλαμάκι», με προγραμματική επιδίωξη την ισότιμη σύμπραξη με αυτούς για την αντιμετώπιση των επίκαιρων προβλημάτων που ανακύπτουν ή/και τις συντονισμένες δράσεις για την ανάδειξη του πολιτισμού, του αθλητισμού, της οικολογίας κλπ.

Γενικές Αρχές – ΄Οργανα

1. Η προς τα έσω και έξω λειτουργία της δημοτικής κίνησης «ΑΝΩ-ΚΑΤΩ στο Καλαμάκι» βασίζεται στις αρχές α. της ισοτιμίας των μελών, β. της δημοκρατικής διαμόρφωσης των αποφάσεων και γ. της συλλογικής και μαζικής δράσης.
2. Μέλος της δημοτικής κίνησης Αλίμου «ΑΝΩ-ΚΑΤΩ στο Καλαμάκι» μπορεί να γίνει κάθε πολίτης του Αλίμου που αποδέχεται τον θεσμό της δημοκρατίας στην τυπική και ουσιαστική έννοιά του και συμφωνούν με τους σκοπούς και τους στόχους της. Για την εγγραφή μέλους υποβάλλεται σχετική αίτηση. Η Συντονιστική Επιτροπή με αιτιολογημένη πρότασή της εισηγείται στη ΓΣ την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησης.
3. Όργανα της δημοτικής κίνησης Αλίμου «ΑΝΩ-ΚΑΤΩ στο Καλαμάκι» είναι η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) των μελών της και η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ).
Για τη λειτουργική δραστηριοποίηση των μελών συγκροτούνται επιτροπές-ομάδες, των οποίων το αντικείμενο εργασίας και ο αριθμός των μελών τους θα καθορίζεται από την ΓΣ ανάλογα με τους στόχους που επιδιώκονται κάθε φορά.

Η Γενική Συνέλευση

4. Η ΓΣ είναι το κυρίαρχο όργανο της δημοτικής κίνησης Αλίμου «ΑΝΩ-ΚΑΤΩ στο Καλαμάκι» και είναι αρμόδια να αποφασίζει για όλα τα θέματα.
Αποφασίζει για ζητήματα τακτικής, στρατηγικής και πολιτικής της Κίνησης στις εκλογικές αναμετρήσεις, εκπροσώπων στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου και στην περίπτωση που η Κίνηση αναλάβει την διοίκηση του Δήμου, για την επιλογή Αντιδημάρχων, Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, Προέδρων νομικών προσώπων ή Διοικητικών Συμβουλίων κλπ.
Για ειδικά θέματα πολιτικής της Κίνησης συγκαλεί ειδικές ή θεματικές Γ.Σ. με αρμοδιότητα να αποφασίζει για αυτά.
Η ΓΣ συγκαλείται τακτικά από την ΣΕ μια φορά κάθε δύο μήνες, σε περίπτωση δε παράλειψης, συγκαλείται με πρωτοβουλία του 1/5 τουλάχιστον των μελών. Η ΓΣ μπορεί να συγκαλείται έκτακτα οποτεδήποτε με πρωτοβουλία της ΣΕ ή του 1/5 των μελών. Η πρόσκληση περιέχει υποχρεωτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ορίζει ημέρα, ώρα και τόπο συνεδρίασης και πρέπει να γνωστοποιείται στα μέλη πέντε ημέρες πριν από τη συνέλευση, με ανάρτηση της σχετικής έγγραφης ανακοίνωσης ηλεκτρονικά στην λίστα επικοινωνίας της κίνησης ή στα γραφεία της Κίνησης.
Η ΓΣ συνέρχεται και αποφασίζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται τα μισά από τα μέλη της που είναι ΤΑΜΕΙΑΚΩΣ εντάξει.
Για την τροποποίηση ή την κατάργηση καταστατικής διάταξης, για την εκλογή των μελών της ΣΕ, καθώς και για την ανάκληση μέλους της ΣΕ, για θέματα σχετικά με τις δημοτικές εκλογές, για την εναλλαγή στα όργανα και τον χρόνο αυτής, απαρτία της ΓΣ υπάρχει όταν παρευρίσκονται τα 2/3 των μελών που είναι ΤΑΜΕΙΑΚΩΣ εντάξει.
Αν δεν υπάρξει απαρτία η ΓΣ επαναλαμβάνεται χωρίς πρόσκληση μετά από μια βδομάδα στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα με την ίδια ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει δε και αποφασίζει έγκυρα εάν παρευρίσκεται το 1/5 των μελών. Εκτός αν πρόκειται για θέματα που σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, απαιτείται απαρτία των 2/3 των μελών, οπότε η απαρτία της επαναληπτικής ΓΣ είναι το ½ των μελών.
Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται.
Κάθε ψηφοφορία της ΓΣ που αφορά αρχαιρεσίες, ζητήματα εμπιστοσύνης προς την ΣΕ ή προσωπικά ζητήματα είναι άκυρη αν δεν είναι μυστική.
Οι άλλες ψηφοφορίες γίνονται με ανάταση του χεριού, εκτός και αν η ΓΣ αποφασίσει να είναι μυστικές. Η ΓΣ εκλέγει προεδρείο από τρία μέλη που διευθύνει τις εργασίες της.
Τα πρακτικά της ΓΣ μετά κοινοποιούνται στα μέλη.

Η Συντονιστική Επιτροπή

5. Η ΣΕ αποτελείται από πέντε έως επτά τακτικά μέλη που εκλέγονται από την τακτική ΓΣ με θητεία ενός (1) έτους και κατά την πρώτη συνεδρίασή της εκλέγεται ο συντονιστής ή συντονίστρια της ΣΕ με θητεία ενός έτους. Η ΓΣ μπορεί, με αιτιολόγηση, να τροποποιήσει το πλήθος των μελών της ΣΕ. Σε περίπτωση κωλύματος ή παραίτησης του συντονιστή/στριας η ΣΕ εκλέγει νέο.
Τα μέλη της δημοτικής κίνησης Αλίμου «ΑΝΩ-ΚΑΤΩ στο Καλαμάκι» δηλώνουν την πεποίθησή τους και την θέλησή τους ότι στην ΣΕ επιβάλλεται να εκπροσωπείται, δια των προσώπων, η πολλαπλότητα των απόψεών τους.
Οι εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι καλούνται υποχρεωτικά και συμμετέχουν αυτοδικαίως στις συνεδριάσεις της ΣΕ και έχουν δικαίωμα ψηφου.
Τα άλλα μέλη της κίνησης που συμμετέχουν στις διοικήσεις των νομικών προσώπων του Δήμου, τις επιτροπές του δημοτικού συμβουλίου, κλπ, εάν δεν είναι μέλη της ΣΕ, καλούνται στις συνεδριάσεις της όταν πρόκειται να συζητηθεί θέμα που είναι σχετικό με την αρμοδιότητα που τους έχει αναταθεί και ασκούν και έχουν δικαίωμα ψήφου.
Η ΣΕ συνεδριάζει τακτικά κάθε 15 ημέρες και έκτακτα με πρωτοβουλία τριών μελών της. Οι συνεδριάσεις της είναι ανοιχτές στα μέλη.
Τα μέλη της ΣΕ είναι ανακλητά. Ανάκληση μέλους γίνεται, κατόπιν αιτιολογημένης πρότασης της ΣΕ ή των 2/3 των μελών της Κίνησης προς τη ΓΣ για πράξεις αντίθετες με τους σκοπούς και τις αρχές της Κίνησης.
Για να συνεδριάσει και να αποφασίσει έγκυρα η ΣΕ απαιτείται η πλειοψηφία 50%+1 των μελών της. Αν δεν υπάρξει απαρτία στο διάστημα του ενός μηνός, η ΣΕ συνεδριάζει έγκυρα και ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών που συμμετέχουν. Οι αποφάσεις της ΣΕ λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων. Η ΣΕ αναθέτει σε ένα από τα μέλη της ΣΕ τα καθήκοντα του Γραμματέα και σε ένα άλλο τα καθήκοντα του Ταμία. Ο/Η Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά της ΣΕ και της ΓΣ, φυλάει το αρχείο της δημοτικής κίνησης και διεκπεραιώνει την αλληλογραφία. Η τήρησή πρακτικών είναι υποχρεωτική. Τα πρακτικά κοινοποιούνται στα μέλη.

Η ΣΕ εκπροσωπεί τη δημοτική κίνηση Αλίμου «ΑΝΩ-ΚΑΤΩ στο Καλαμάκι» στις προς τα έξω σχέσεις της, φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων της ΓΣ, καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των ΓΣ, διεκπεραιώνει την τρέχουσα εργασία, παρακολουθεί τις εργασίες των επιτροπών-ομάδων, συγκεντρώνει τα αποτελέσματα και τα εκθέτει στη ΓΣ. Η ΣΕ έχει την ευθύνη της ομαλής λειτουργίας της Κίνησης και από κοινού με τους εκλεγμένους Δημοτικούς Σύμβουλους και τους εκπροσώπους της Κίνησης στα νομικά πρόσωπα του Δήμου εκπροσωπούν την Κίνηση Δημόσια.
Θέμα που προτείνεται έγκαιρα για συζήτηση από δέκα τουλάχιστον μέλη περιλαμβάνεται υποχρεωτικά στην ημερήσια διάταξη της ΓΣ, εκτός αν πρόκειται για ΓΣ που συγκαλείται μετά από ματαίωση προηγούμενης λόγω έλλειψη απαρτίας. Την ίδια την ημέρα της ΓΣ μπορεί να προταθεί θέμα, το οποίο εγγράφεται στην ημερήσια διάταξη, εάν υπέρ της εγγραφής του ψηφίσει το 1/5 των παρόντων μελών.

Τελικές διατάξεις

6. Οι αποφάσεις της ΓΣ είναι σεβαστές για τα μέλη της δημοτικής Κίνησης Αλίμου «ΑΝΩ-ΚΑΤΩ στο Καλαμάκι». Απόψεις που μειοψήφησαν καταχωρούνται υποχρεωτικά στα πρακτικά.
Οι εκπρόσωποι της Δημοτικής Κίνησης στο δημοτικό συμβούλιο, στα νομικά πρόσωπα του Δήμου, στις επιτροπές κλπ, οφείλουν να εκφράζουν τις απόψεις και τις αποφάσεις της, ιδίως όταν πρόκειται για τοπικά προβλήματα. Για ζητήματα ευρύτερης πολιτικής που σχετίζονται με γενικότερες πολιτικές, φιλοσοφικές κλπ επιλογές τόσο τα μέλη όσο και οι εκπρόσωποι της Δημοτικής Κίνησης δικαιούνται να εκφράζουν τις απόψεις τους.

7. Η συμμετοχή σε άλλη δημοτική κίνηση του Αλίμου είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους της δημοτικής κίνησης Αλίμου «ΑΝΩ-ΚΑΤΩ στο Καλαμάκι». Για τη συμμετοχή μέλους της Δημοτικής Κίνησης ως υποψήφιου ή υποψήφιας στις δημοτικές εκλογές του Αλίμου, απαιτείται προηγούμενη έγκριση της ΓΣ.
8. Οι πόροι της δημοτικής κίνησης Αλίμου «ΑΝΩ-ΚΑΤΩ στο Καλαμάκι» είναι το “δικαίωμα εγγραφής”, οι τακτικές εισφορές των μελών, οι τυχόν έκτακτες, οι αποζημιώσεις παραστάσεων στο δημοτικό συμβούλιο και τα νομικά πρόσωπα του Δήμου και τα έσοδα από τις διάφορες εκδηλώσεις.
Η κατ’ ελάχιστον μηνιαία τακτική εισφορά καθορίζεται με απόφαση της ΓΣ και μπορεί να πληρωθεί είτε ολόκληρη κατά την εγγραφή του μέλους για το έτος (όπου η πρώτη καταβάλλεται υποχρεωτικά με την εγγραφή) είτε κάθε μήνα είτε σε τέσσερις τρίμηνες δόσεις. Η αναπροσαρμογή της ελάχιστης τακτικής εισφοράς γίνεται με απόφαση της ΓΣ. Εξαιρούνται οι άνεργοι/ες, οι φοιτητές/τριες, άποροι/ες από την υποχρέωση καταβολής συνδρομής.
9. Ορίζεται υπεύθυνος/η για την συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης της Κίνησης καθώς και της ηλεκτρονικής συμπλήρωσης Εσόδων-Εξόδων προεκλογικής εκστρατείας.
10. Οι καταστατικές αρχές λειτουργίας μπορούν να τροποποιηθούν μόνο με απόφαση Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία συγκαλείται αιτιολογημένα κατόπιν απόφασης τουλάχιστον των 2/3 των μελών.

 

΄Αλιμος, Ιανουάριος 2018

 

Advertisements
Αρέσει σε %d bloggers: