Θέσεις Δημοτικής Κίνησης Αλίμου «ΑΝΩ-ΚΑΤΩ στο Καλαμάκι» για το διαδημοτικό Κοιμητήριο (και το Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης στην Ηλιούπολη/Υμηττό)

Συμπολίτες και συμπολίτισσες Αλίμου,

θέλουμε να ενημερώσουμε τους πάντες ότι -δεδομένου ότι η πόλη μας δεν διαθέτει ενεργό Κοιμητήριο- ως Δημοτική Κίνηση Αλίμου «ΑΝΩ-ΚΑΤΩ στο Καλαμάκι» τασσόμαστε από θέση αρχής υπέρ της δημιουργίας Κοιμητηρίου, δημοτικού ή και διαδημοτικού. Πρόκειται για ένα κορυφαίο αγαθό και μια υπηρεσία που δικαιούμαστε να έχουμε, με σημαντικό αντίκτυπο στις ανάγκες μας, στον πολιτισμό μας, στις συνήθειές μας.

Όμως, στην παρούσα συγκυρία πρέπει επίσης οι πάντες να γνωρίζουν ότι η κυβέρνηση της ΝΔ έρχεται και κατά τρόπο πολιτικά αήθη, και όχι στο πλαίσιο της “ανταποδοτικότητας”, προσφέρει το Κοιμητήριο στους πολίτες του Αλίμου για να τους δελεάσει -στην ουσία να τους εκβιάσει- ζητώντας ταυτόχρονα να συμφωνήσουν στην αναβάθμιση του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης της Ηλιούπολης στον Υμηττό από 150KV σε 400KV.

Αυτό ξεκάθαρα δεν μπορούμε να το δεχθούμε για ηθικούς, περιβαλλοντικούς και πολιτικούς λόγους. Χρειάζεται να κινητοποιηθούμε, ώστε, τόσο ο Δήμος μας όσο και οι δημότες μας, να αφυπνιστούν για να μην βρει έδαφος ο πολιτικός εκβιασμός της κυβέρνησης, και αντίθετα να υποχρεωθεί να χωροθετήσει το Κοιμητήριο τηρώντας όλους τους περιβαλλοντικούς όρους. Ο Υμηττός δεν είναι η πρώτη φορά που υποφέρει, όχι μόνο από τους ιδιώτες καταπατητές, αλλά και από το ίδιο το κράτος. Μάλιστα εδώ και πολλά χρόνια και μέχρι αυτή τη στιγμή έχει αναπτυχθεί ένα πολύ ευρύ κίνημα κατά της αναβάθμισης του ΚΥΤ σε 400KV.  Ενώ υπήρξαν αποφάσεις δικαίωσης του κινήματος, ακόμα και από το Συμβούλιο της Επικρατείας που όχι μόνο απαγορεύει την αναβάθμιση σε 400KV, αλλά απαιτεί την κατάργηση και του υπάρχοντος των 150KV! Κάτι που δυστυχώς ως τώρα δεν έχει υλοποιηθεί.

Έτσι, εν κατακλείδι:

Ως δημοτική κίνηση Αλίμου «ΑΝΩ-ΚΑΤΩ στο Καλαμάκι», ενόψει της έκδοσης νέου Προεδρικού Διατάγματος από την κυβέρνηση της ΝΔ για το καθεστώς προστασίας του Υμηττού και της δημοσιοποίησης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος της σχετικής Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), δηλώνουμε:

  1. την κατηγορηματική μας αντίθεση στη δημιουργία νέου ΚΥΤ 400 KV και ζητούμε την απομάκρυνση του ήδη υπάρχοντος ΚΥΤ 150 KV, για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας των κατοίκων. Μάλιστα υποστηρίζουμε ότι μέρος του χώρου αυτού θα πρέπει να δενδροφυτευθεί και η πρόσβασή του να είναι ελεύθερη στους πολίτες.
  2. ότι η δημιουργία διαδημοτικού κοιμητηρίου σε τμήμα της ίδιας έκτασης για την ικανοποίηση των υπαρκτών αναγκών των δημοτών και κατοίκων Αλίμου στον τομέα αυτό, είναι δυνατή μόνον εφόσον διασφαλιστεί η σύμφωνη γνώμη των δημοτικών συμβουλίων των Δήμων που αφορά. Σε περίπτωση που δεν κατορθωθεί η με δημοκρατικό τρόπο λήψη απόφασης από κοινού των δημοτικών συμβουλίων των εμπλεκομένων Δήμων, υπενθυμίζουμε ότι διαχρονικά υποστηρίζουμε και επίσης δεν παραιτούμαστε από την πάγια διεκδίκηση για τη δημιουργία σύγχρονου (που θα περιλαμβάνει και σύγχρονο κέντρο αποτέφρωσης νεκρών και οστών νεκρών) διαδημοτικού ή και δημοτικού κοιμητηρίου σε χώρο που ανήκει στη μεγάλη έκταση του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού ή και οποιαδήποτε άλλη πρόσφορη λύση.
  3. ότι θα προσπαθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις για την ενημέρωση των συμπολιτών μας και την κινητοποίησή τους με κάθε πρόσφορο μέσο για τα παραπάνω αιτήματα και θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα, ώστε και τα δημοτικά συμβούλια των δήμων των περιοχών που αφορά να κινηθούν σε αυτή τη λογική.
  4. ότι στο πλαίσιο αυτό δεσμευόμαστε ότι μέσα στον μήνα Νοέμβριο του 2020 θα διοργανώσουμε ανοιχτή διαδικτυακή εκδήλωση ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων με τη συμβολή επιστημόνων και ενεργών εμπλεκόμενων πολιτών και φορέων.

Για την ιστορία (τεκμηρίωση):

Στο Δημοτικό Συμβούλιο Αλίμου κατά τις πρόσφατες συνεδριάσεις του στις 27/5/2020 και στις 27/7/2020, ο δήμαρχος κ. Κονδύλης έφερε ξαφνικά ως έκτακτο θέμα το χρόνιο εκκρεμές ζήτημα της χωροθέτησης διαδημοτικού κοιμητηρίου που αφορά τον Δήμο μας και τους δημότες του, και εισηγήθηκε την έκδοση ομόφωνου Ψηφίσματος προς αποστολή στην κυβέρνηση.

Στις συνεδριάσεις αυτές του Δημοτικού Συμβουλίου Αλίμου, συμφωνήθηκε να υπάρξει διαβούλευση πριν την οριστική διατύπωση κειμένου θέσεων για την έκδοση σχετικού ψηφίσματος και Απόφασης. Κάτι το οποίο εν τέλει δεν προηγήθηκε της δημοσίευσης/ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ της υπ’ αρ. 147/2020 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Έτσι μπορεί ο καθένας να διαπιστώσει ότι στο τελικό κείμενο Ψηφίσματος διατυπώνονται θέσεις που δεν είναι σύμφωνες με τις θέσεις και τις αρχές της Δημοτικής μας Κίνησης.

Συγκεκριμένα: Τόσο στον τίτλο του θέματος [«Ψήφισμα στήριξης του νέου Προεδρικού Διατάγματος για την προστασία του Υμηττού και συγκεκριμένα για τα άρθρα που περιλαμβάνουν τη δημιουργία του κοιμητηρίου και την αναβάθμιση του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ)»], όσο και στο τελικό κείμενο εκφράζεται με διφορούμενη διατύπωση η στήριξη του δημοτικού συμβουλίου προς το Προεδρικό Διάταγμα αφενός γενικώς και αφετέρου ειδικότερα για το Κοιμητήριο. Το περιεχόμενο του αποσπάσματος πρακτικού με αριθμό 147/2020, σε καμία περίπτωση δεν αποτυπώνει το συγκεκριμένο σημείο σύγκλισης και συμφωνίας του «ΑΝΩ-ΚΑΤΩ στο Καλαμάκι» σε σχέση με το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τον Υμηττό και τη χωροθέτηση κοιμητηρίου.

Το «ΑΝΩ-ΚΑΤΩ στο Καλαμάκι» στηρίζει μεν τη δημιουργία Κοιμητηρίου, καθώς αυτό αποτελεί πάγια ανάγκη των πολιτών του Αλίμου, διαφωνεί ωστόσο με την ταυτόχρονη και σε αντιστάθμισμα αναβάθμιση του ΚΥΤ Ηλιούπολης από τα 150KV στα 400 KV και μάλιστα στηρίζει το πολύχρονο αίτημα των κατοίκων των Δήμων Ηλιούπολης και Ελληνικού-Αργυρούπολης για την απομάκρυνσή του.

Το τελικό κείμενο της Απόφασης του Δ.Σ. συμφωνεί ρητά με τη μετατροπή του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) σε κλειστό ή υπόγειο, σύμφωνα με την εισήγηση του δημάρχου, όπου καθίσταται ξεκάθαρο ότι ο δήμαρχος, στο πλαίσιο δήθεν της αρχής της ανταποδοτικότητας, αποδέχεται ουσιαστικά και την αναβάθμιση του ΚΥΤ, προϊδεάζοντας αυθαίρετα για μία “θετικότερη αντιμετώπιση των εγκαταστάσεων του ΑΔΜΗΕ από τους πολίτες”. Ταυτόχρονα, διατυπώνονται, εμμέσως πλην σαφώς, και απόψεις που αμφισβητούν ευθέως την επικινδυνότητα του ΚΥΤ, τις οποίες ο κ. δήμαρχος επικροτεί αναφέροντας τα εξής: “Όσον αφορά την αναβάθμιση ισχύος από 150KV σε 400 ΚV, αν υπάρξει κάποιο επιστημονικό και τεκμηριωμένο στοιχείο ότι αυτή είναι επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία, θα το εξετάσουμε με την προσοχή που αξίζει. Αλλά είναι μια αθέμιτη και επικίνδυνη συμπεριφορά να επικαλούνται ανύπαρκτους κινδύνους…”.

Ειδικότερα στην Απόφαση αναφέρεται: «Ομόφωνα στηρίζουμε το νέο Προεδρικό Διάταγμα για την προστασία του Υμηττού και ιδιαίτερα τα άρθρα που περιλαμβάνουν τη δημιουργία του διαδημοτικού κοιμητηρίου και τη μετατροπή του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) σε κλειστό ή υπόγειο. Ο Δήμος Αλίμου θα συνδράμει με κάθε δυνατό τρόπο για τη νομική υποστήριξη του ΠΔ και την εφαρμογή του».

Για τους λόγους αυτούς χρειάζεται να διευκρινίσουμε ρητά ότι καμία θετική ψήφος δεν δόθηκε από το «ΑΝΩ-ΚΑΤΩ στο Καλαμάκι» σε ένα τέτοιο Ψήφισμα, όπως άλλωστε δημόσια και επανειλημμένα έχει δηλώσει ο τότε δημοτικός μας σύμβουλος Κώστας Χαρίτος, διότι αλλοιώθηκε από τη δημοτική πλειοψηφία η ακρίβεια του περιεχομένου της  θέσης μας, δεδομένου ότι η Απόφαση θεωρεί ως αυτονόητη προϋπόθεση για την ίδρυση του κοιμητηρίου τη στήριξη στην αναβάθμιση του ΚΥΤ. Οι θέσεις της Κίνησής μας είναι σαφείς: ξεκάθαρα τασσόμαστε υπέρ της ίδρυσης και λειτουργίας κοιμητηρίου, αρκεί να τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι και αρκεί ο έτερος Δήμος Ηλιούπολης να είναι σύμφωνος.