Στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (5/3/18) η Ελένη Μπελιά κατέθεσε προ ημερήσιας διάταξης πρόταση για τη δυνατότητα χρηματοδότησης του Δήμου μας από το πρόγραμμα της Ε.Ε. «WiFi for Europe (WiFi4EU)». Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία σημείων για δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο Διαδίκτυο σε πολυσύχναστους δημόσιους χώρους (π.χ. πλατείες, δημόσια κτήρια κλπ.). Η χρηματοδότηση γίνεται με την χορήγηση δελτίου (voucher) αξίας 15.000€, που καλύπτει το κόστος εξοπλισμού και εγκατάστασης, ενώ ο Δήμος αναλαμβάνει τα λειτουργικά έξοδα του δικτύου (μηνιαία συνδρομή σε τηλεπικοινωνιακό πάροχο και συντήρηση εξοπλισμού). Η διάθεση των δελτίων θα γίνει κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης. Είναι μια καλή πρόταση κυρίως για τα μέρη της πόλης όπου συχνάζει η νεολαία.
Τα χρηματοδοτούμενα από την πρωτοβουλία WiFi4EU δίκτυα θα είναι δωρεάν, απαλλαγμένα από διαφημίσεις και δεν θα συλλέγουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
Με ικανοποίηση ακούσαμε τον κ. Κονδύλη να μας απαντά ότι ο Δήμος μας είναι ενήμερος και έχει ήδη δρομολογήσει τις διαδικασίες ώστε να υποβάλει το αίτημά του από τους πρώτους.

Advertisements