Ευτυχώς άμεσα ανταποκρίθηκε ο Δήμος μας, αντικαθιστώντας το σήμα της “υποχρεωτικής κυκλικής πορείας” με το βέλος της “υποχρεωτικής πορείας από δεξιά».

Ωστόσο εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι η τοποθέτηση κυκλικού κόμβου στο σημείο εκείνο είναι λάθος και ότι θα πρέπει να γίνει νέα μελέτη για την κατασκευή της σωστής νησίδας.

Η κατασκευή ενός τέτοιου κόμβου, τύπου roundabout, κοστίζει 10.788 ευρώ (8.700 ευρώ+ ΦΠΑ 2.088 ευρώ), σύμφωνα με Σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ Δημάρχου και εργολάβου στις 28/2/2018, αλλά δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αν αφορά στη συγκεκριμένη εργασία.

Επομένως, είναι επιβεβλημένο να δοθούν από τον δήμαρχο και ορισμένες απαντήσεις: ποιος σχεδιάζει, ποιος ελέγχει;
Το ποιος πληρώνει το γνωρίζουμε: Οι πολίτες του Αλίμου!

Advertisements