Δημοσιεύουμε τα αποσπάσματα με τις ομιλίες των δημοτικών συμβούλων της κίνησης μας Ελένης Μπελιά και Αλέκας Γιαννούτσου κατά την συζήτηση στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε στις 13/2/2018 με θέματα την Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αλίμου και την Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων μονίμου προσωπικού σε υπηρεσίας ανταποδοτικού χαρακτήρα (καθαριότητα).

Αρχική ομιλία της Ελένης Μπελιά

Ομιλία Αλέκας Γιαννούτσου

Δευτερομιλία Ελένης Μπελιά

Advertisements