“Πρωτόγνωρο και αντικανονικό” είναι για την κ. Γκόνη -και επομένως και για τη διοίκηση του κ. Κονδύλη- ότι ζητάμε να μας δοθούν στοιχεία και παραστατικά πληρωμών σχετικά με τον Οικονομικό Απολογισμό της χρήσης του 2016 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

“Πρωτοφανές και περίεργο” απαντάμε κι εμείς, ότι δεν μας δίνονται όσα ζητούμε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον νόμο. Τα οποία έπρεπε να έχουν δοθεί σε όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ήδη από τη συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής στις 10/5/2017.  Και συγκεκριμένα, η πρόεδρος υποχρεωτικά από τον νόμο να έχει δώσει: αντίγραφο του βιβλίου εσόδων, συνοπτικό πίνακα απολογισμού μαζί με τα αντίστοιχα παραστατικά/δικαιολογητικά. Στη συνέχεια, το διοικητικό συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής με βάση το βιβλίο «ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ» και τον απολογιστικό πίνακα να προβεί στον έλεγχο των στοιχείων της οικονομικής διαχειρίσεως (όλα στο ΦΕΚ Β’ 318/2011).  Γιατί, όμως, δεν δόθηκαν τότε; Γιατί δεν δίνονται τώρα; Αναρωτιόμαστε….

 

Όταν ένα συλλογικό όργανο του Δήμου καλείται να ψηφίσει έναν Οικονομικό Απολογισμό, τότε έχει ρόλο όχι μόνον πολιτικό αλλά και ελεγκτικό-διαχειριστικό.  Αυτό είναι και το γράμμα και το πνεύμα του νομοθέτη. Είναι σαφές, για μία ακόμη φορά, ότι η διοίκηση του κ. Κονδύλη δεν θέλει κανέναν έλεγχο και από κανέναν!

Αν, όπως δήλωνε μια μέρα στο δημοτικό συμβούλιο ο κ. Διαμαντής, θεωρούν ότι ο δήμος διοικείται όπως το σπίτι μας, τότε τους διαφεύγει ότι στον Δήμο γίνεται διαχείριση δημόσιου χρήματος και όχι οικογενειακού εισοδήματος! Άλλο πράγμα η ιδιωτική τσέπη και άλλο το δημόσιο ταμείο.

Advertisements