Πολύ σημαντική η νέα πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής να εφαρμόσει χωρίς καθυστέρηση το νέο μοντέλο διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενσωματώνοντας ένα-ένα τα ρεύματα απορριμμάτων. Αναφερόμαστε στο νέο Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Χαρτιού στα σχολεία των δήμων Αλίμου και Αγ. Δημητρίου, που θα γίνει σε συνεργασία με τους Δήμους και τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ).

Γνωρίζουμε ότι η περιβαλλοντική αγωγή και εκπαίδευση είναι ήδη ενταγμένες στο σχολικό πρόγραμμα, τόσο μέσα από τα σχολικά βιβλία όσο και μέσα από τα Προγράμματα που πραγματοποιούνται από τα Γραφεία Περιβαλλοντικής Αγωγής των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Αργυρούπολης. Συνεπώς το πεδίο είναι έτοιμο ώστε να ξεκινήσει αυτή η νέα και πολύ σημαντική προσπάθεια, η οποία πιστεύουμε ότι θα έχει επιτυχία με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών και των παιδιών.

Το νέο μοντέλο διαχείρισης των αστικών αποβλήτων με αρχές του τη μείωση των σκουπιδιών, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση είναι η μόνη λύση απέναντι στην απειλητική υπερκατανάλωση και την συνακόλουθη υπερσυσσώρευση σκουπιδιών.

Το ΑΝΩ ΚΑΤΩ στο Καλαμάκι χαιρετίζει αυτή την πρωτοβουλία της Περιφέρειας καθώς και την αποδοχή της από τον Δήμο μας.

Advertisements