Σπασμένο ποτήρι...Με την πλήρη συμφωνία των δύο μεγάλων παρατάξεων του Δήμου μας, της πλειοψηφίας, της προσκείμενης στο ΠΑΣΟΚ, του δήμαρχου Θ. Ορφανού και της μείζονος αντιπολίτευσης του Ν. Τσαμπαρλή, η οποία πρόσκειται στη ΝΔ, ψηφίστηκε με συνοπτικές διαδικασίες η απόφαση υπαγωγής των δανειακών υποχρεώσεων του Δήμου Αλίμου στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων (ΤΠΔ).

Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της σχετικής συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο τόσο ο δήμαρχος όσο και ο εκπρόσωπος της μείζονος αντιπολίτευσης, λαλίστατοι κατά τα άλλα, όχι μόνον δεν έλαβαν τον λόγο για να τοποθετηθούν πάνω σ’ ένα τόσο σοβαρό για το μέλλον του Δήμου μας ζήτημα αλλά και δεν καταδέχτηκαν ν’ απαντήσουν στην τεκμηριωμένη κριτική των εκπροσώπων των δημοτικών κινήσεων της αριστερής αντιπολίτευσης, του “ΑΝΩ-ΚΑΤΩ στο Καλαμάκι” και της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Δ. Κλαυδιανού και Χρ. Δουρίδα.

Με ταχύτατες διαδικασίες οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των παρατάξεων, που διαχρονικά διοικούν τον Δήμο και τον έχουν οδηγήσει στην υπερχρέωση, υπερψήφισαν, χωρίς ουσιαστική συζήτηση, τους όρους μιας απαράδεκτης σύμβασης.

Όπως ακριβώς η κυβέρνησή τους απατηλά υποστηρίζει ότι με τα καταστροφικά μνημόνια του ΔΝΤ «σώζει» τη χώρα διαλύοντας την κοινωνία, έτσι και αυτοί, επικαλούμενοι ακριβώς τα ίδια επιχειρήματα, υποστηρίζουν ότι με την υπογραφή της σύμβασης με το ΤΠΔ ρυθμίζουν τα τραπεζικά χρέη και «ανακουφίζουν» τον Δήμο. 

Ο εκπρόσωπος της Δημοτικής μας Κίνησης Δημήτρης Κλαυδιανός στην ομιλία του, στο Δημοτικό Συμβούλιο της 7ης Μαρτίου, αποκάλυψε τις οδυνηρές συνέπειες από την εφαρμογή των όρων αυτής της σύμβασης:

Με την αποδοχή της υπαγωγής των δανειακών υποχρεώσεων του Δήμου Αλίμου στη ρύθμιση των τραπεζικών οφειλών από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.3943 συνολικού ύψους 9.725.104,27 (ποσοστό 95,83% του συνολικού τραπεζικού δανεισμού) ο Δήμος Αλίμου τίθεται σε καθεστώς επιτήρησης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή, όπως κατ’ ευφημισμό αναφέρει η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας της 15ης Φεβρουαρίου του 2012, σε «πρόγραμμα αποκατάστασης».

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στο σώμα ότι στη σχετική συζήτηση είχαμε διαφωνήσει πλήρως με την παρούσα ρύθμιση και είχαμε αντιπροτείνει τη λήψη δανείου για την αντικατάσταση μόνο των υψηλότοκων δανείων της Εμπορικής Τράπεζας, ώστε ο Δήμος μας να μην βρεθεί, με οποιαδήποτε μορφή, σε καθεστώς οικονομικού ελέγχου.
Με την παρούσα ρύθμιση το ΤΠΔ θα παρακολουθεί μέσω του «προγράμματος αποκατάστασης» -με την ίδια λογική που η τρόικα παρακολουθεί την πορεία της ελληνικής οικονομίας- τους παρακάτω οικονομικούς δείκτες του δήμου μας:

1ος δείκτης: Το ετήσιο κόστος της «εξυπηρέτησης της δημόσιας πίστης» προς τα ετήσια τακτικά έσοδα σύμφωνα με τον εγκεκριμένο απολογισμό του τελευταίου έτους να μην είναι μεγαλύτερο του 20%.

2ος δείκτης: Το άθροισμα των υποχρεώσεων (βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων) των τριών τελευταίων χρόνων να μην υπερβαίνει το 90% των συνολικών εσόδων της αντίστοιχης περιόδου.

Για παράδειγμα, ο Ισολογισμός του 2010 παρουσιάζει την εξής εικόνα: Έσοδα 17.600.865 ευρώ – Υποχρεώσεις 20.432.455 ευρώ.

Το έτος 2010 ο Δήμος μας παραβίασε ήδη το όριο του 90%. Μπορεί ο καθένας να φανταστεί τι πρόκειται να συμβεί τα επόμενα χρόνια εφαρμογής των μνημονίων που θα μειώσουν ακόμα περισσότερο τα έσοδα της τοπικής αυτοδιοίκησης, με συνέπεια ο δείκτης αυτός να ξεπερνά το όριο του 90% και έτσι να παραβιαστεί αυτός ο όρος της σύμβασης.

3ος δείκτης: Το συνολικό χρέος να βαίνει μειούμενο.

Το χειρότερο απ’ όλα όμως είναι ότι σε περίπτωση μη τήρησης του προγράμματος οικονομικής αποκατάστασης το ΤΠΔ έχει ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης και την επιστροφή στην προηγούμενη δανειακή κατάσταση. Στην ουσία το ΤΠΔ έχει τη δυνατότητα, αν παραβιασθούν οι απαράδεκτοι αυτοί όροι, να τροποποιήσει μονομερώς τη δανειακή σύμβαση και να επιβάλει στο Δήμο το προηγούμενο καθεστώς της δανειακής κατάστασης τόσο για τη λήξη των δανείων όσο και τα επιτόκια!

Είναι πρωτοφανές για χρηματοπιστωτικό οργανισμό όπως το ΤΠΔ να έχει τη δυνατότητα να καταγγέλλει δανειακή σύμβαση ακόμα και όταν εισπράττει κανονικά τις τοκοχρεωλυτικές δόσεις!

Δεν πρόκειται, δηλαδή, για μια απλή επιμήκυνση των δανειακών υποχρεώσεων του Δήμου μας αλλά για την υπαγωγή του σε καθεστώς απαράδεκτου οικονομικού ελέγχου από το ΤΠΔ, το οποίο με κυβερνητική εντολή λειτουργεί ως το «ΔΝΤ» της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Δυστυχώς, όπως οι πολιτικοί φορείς της διοίκησης και της μείζονος αντιπολίτευσης οδήγησαν τη χώρα στον υπερδανεισμό και τη χρεοκοπία και στη συνέχεια στην επιτήρηση της τρόικα και τα καταστροφικά μνημόνια, έτσι και οι αντίστοιχες δημοτικές κινήσεις στο Δήμο μας όχι μόνο υπερχρέωσαν τον Δήμο αλλά και σήμερα τον οδηγούν στον έλεγχο του λεγόμενου προγράμματος αποκατάστασης με οδυνηρές συνέπειες για τη λειτουργία και το κοινωνικό έργο του Δήμου μας.

http://wp.me/pfFy2-1h5

Advertisements