Κατά τη διάρκεια του έργου "τα μέτρα ασφαλείας είναι από μηδαμινά έως μηδενικά". Πεζοί και εργαζόμενοι βρίσκονταν μέσα στο δρόμο.

Ομιλία της δημοτικής μας συμβούλου Ελένης Μπελιά για την Ανάπλαση της Λεωφόρου  Καλαμακίου στο έκτακτο δημοτικό συμβούλιο της Τετάρτης 22/2/2012 που συγκλήθηκε ύστερα από αίτημα του συνόλου της αντιπολίτευσης.

«Η Κίνησή μας είχε εξ αρχής διαφωνήσει με το έργο, το οποίο θα καταψήφιζε αν εκπροσωπείτο τότε (2010) στο δημοτικό συμβούλιο, για τους εξής λόγους:

α. Ο προϋπολογισμός ήταν αστρονομικός, για τον τύπο του έργου (δενδροφυτεύσεις και πλακοστρώσεις). Με δικούς μας υπολογισμούς, απλόχερους αλλά χωρίς σπατάλες, το κόστος υπολογίστηκε περίπου στις 600.000 €.

β. Η επιλογή του έργου, που στοχεύει στη βελτίωση της εικόνας της πόλης, τελικά αφορά ενάμισυ χιλιόμετρο. Μικρό το όφελος. Από το ΕΣΠΑ μπορούσαμε να βρούμε άλλα έργα που απλώνονται στην πόλη.

γ. Η φυτοτεχνική μελέτη περιελάμβανε την απαράδεκτη εκρίζωση δέντρων, που είχαν ήδη εγκλιματιστεί. Θα μπορούσε να προβλέπεται εμπλουτισμός του πρασίνου. Τα δέντρα μεγάλου μεγέθους, επίσης, δυσκολεύονται να προσαρμοστούν. Η δε ομοιομορφία μας βρίσκει αντίθετους. Σκεφτείτε τι θα γίνει αν αρρωστήσουν αυτά τα πεύκα…

Σε σχέση με την εκτέλεση του έργου:

α. Οι ελιές εκριζώθηκαν βιαίως εκτός των προδιαγραφών που έθετε η μελέτη, για αυτό και οι περισσότερες καταστράφηκαν.

β. Τα πεύκα φυτεύτηκαν χωρίς βελτιωτικά, συχνά με τα μπάζα μαζί, πάλι εκτός προδιαγραφών, με αποτέλεσμα να αυξηθεί το ποσοστό των δέντρων που δεν έπιασαν σε συνδυασμό με την καθυστερημένη για τις συνθήκες της Αττικής φύτευση.

γ. Τα μέτρα ασφαλείας είναι από μηδαμινά έως μηδενικά. Το έχουμε καταγγείλει πολλές φορές και μας διαβεβαιώνουν πάντα ο δήμαρχος και η Τεχνική Υπηρεσία ότι το επισημαίνουν στον εργολάβο. Εμείς θέλαμε να δούμε τη γραπτή εντολή της Υπηρεσίας προς τον εργολάβο για το θέμα αυτό. Για αυτό και ζητήσαμε, την Παρασκευή 16/02, το σύνολο της αλληλογραφίας μεταξύ Δήμου και εργολάβου, αλλά καταλαβαίνουμε ότι κάποια έγγραφα μας δίνοντα επιλεκτικά…

δ. Στους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες του έργου οι νέες προμετρήσεις είχαν τεράστιες αποκλίσεις από την αρχική μελέτη, που σημαίνει ότι στην τελευταία υπήρχει επιπολαιότητα και προχειρότητα.

ε. Η υπογειοποίηση των καλωδίων της ΔΕΗ, που δε θα γίνει τελικά λόγω περικοπών Μνημονίου, δεν είχε συνδυαστεί με το έργο, οπότε θα είχαμε πάλι ένα ατελείωτο ράβε-ξήλωνε.

στ. Η παράταση που ζητήθηκε από τον εργολάβο ήρθε στο δημοτικό συμβούλιο χωρίς να μας γνωστοποιείται η αίτηση του εργολάβου. Μας ενημέρωσε ο δήμαρχος ότι η παράταση ζητήθηκε εξαιτίας της ανομβρίας και της απεργίας των εργαζομένων (συνολικά 30 ημέρες). Αυτό το τελευταίο μπορούμε να το ελέγξουμε. Από το Δεκέμβριο σας έχουμε ζητήσει αυτή την αίτηση και ακόμα την περιμένουμε

Το σημαντικότερο θέμα για εμάς είναι ότι ουδέποτε ενημερώθηκε το δημοτικό συμβούλιο, που είναι η προϊσταμένη αρχή του έργου ότι τα νέα δέντρα που έφερε προ ημερών ο εργολάβος είναι σαφώς εκτός των συμβατικών προδιαγραφών. Δηλαδή, δεν ενημερώθηκε για το δεύτερο ακριβότερο είδος εργασιών (προϋπολογισμός εκρίζωσης ελιών, αγοράς και φύτευσης πεύκων: 318.000€) μετά τις πλακοστρώσεις που προϋπολογίστηκαν περίπου στις 389.000€.

Το δημοτικό συμβούλιο και οι υπηρεσίες του Δήμου πρέπει να βρίσκονται σε μια διαρκή αλληλεπίδραση και αλληλοενημέρωση.
Για το ΑΝΩ-ΚΑΤΩ στο Καλαμάκι η πλειοψηφούσα παράταξη και ο δήμαρχος έχουν τεράστιες πολιτικές ευθύνες για την εξέλιξη αυτή.

Εμείς επιμένουμε και θα πάρουμε όλον τον φάκελο. Θα τον μελετήσουμε και θα μπορέσουμε να συμπεράνουμε σε ποιο βαθμό έχει ευθύνες και η επιβλέπουσα αρχή, δηλαδή οι υπηρεσίες του Δήμου.»

http://wp.me/pfFy2-19E

Advertisements