Την Κυριακή 4 Μαρτίου από 11 έως 2


Θα φυτεύψουμε ένα ελαιώνα, ως  πράξη αντίστασης, στο 
ξεπούλημα, την οικοπεδοποίηση και τσιμεντοποίηση του χώρου.
Advertisements