Η Δημοτική Κίνηση ΑΝΩ-ΚΑΤΩ στο Καλαμάκι, έχει εκφράσει την αντίθεσή της στην πολιτική πρόσληψης συμβασιούχων στις υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου. Ο Δήμος μας χρειάζεται εργαζομένους με μόνιμη σχέση εργασίας, που εξασφαλίζει τόσο τους ίδιους τους εργαζομένους όσο και την αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών προς τους κατοίκους.

Χρόνια τώρα, όμως, οι Δημοτικές Αρχές επιλέγουν την πολιτική πρόσληψης συμβασιούχων, υποχρεώνοντας έτσι σε εργασιακή αλλά και σε κομματική ομηρία τους εργαζομένους. Επιπλέον, έχουμε επανειλημμένως καταγγείλει το γεγονός ότι οι συμβασιούχοι δεν πληρώνονται εγκαίρως -ή και καθόλου μερικές φορές- παρότι ο Δήμος, όταν υποβάλλει αίτημα πρόσληψης συμβασιούχων, βεβαιώνει ότι έχει εξασφαλίσει την πληρωμή τους. Από την άλλη ενώ οι κάτοικοι πληρώνουν δίδακτρα, τα χρήματα αυτά δεν χρησιμοποιούνται για την πληρωμή των εργαζομένων αλλά για να καλύψουν λειτουργικές ανάγκες των Νομικών Προσώπων. Αυτή η απαράδεκτη κατάσταση πρέπει να σταματήσει.

Σήμερα μάλιστα που η πολιτική της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ λεηλατεί τις ζωές μας η Δημοτική Αρχή δεν πρέπει να αφήσει ούτε έναν συμβασιούχο απλήρωτο. Ως Δημοτική Κίνηση θα καταγγείλουμε κάθε τέτοια καθυστέρηση.

Πληροφορίες στο: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΜΗΝΑ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011).pdf

Advertisements