Στην ειδική συνεδρίαση που έγινε την Κυριακή 2/1/2011 για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οι δημοτικοί σύμβουλοι της Κίνησής μας δήλωσαν.

Άλιμος, 3 Ιανουαρίου 2011

ΔΗΛΩΣΗ

«Οι Επιτροπές Οικονομικών και Ποιότητας Ζωής αποτελούν μέρος των διοικητικών αρχών του Δήμου. Οι αρμοδιότητές τους -ελεγκτικού, εισηγητικού και αποφασιστικού χαρακτήρα- τις καθιστούν πολύ σημαντικές κατά τη διαμόρφωση της πολιτικής του Δήμου.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου, βάσει του καλπονοθευτικού πλειοψηφικού εκλογικού νόμου, δεν αποτυπώνει την πραγματική εκλογική έκφραση των δημοτών του Αλίμου, καταθέτουμε τις παρακάτω παρατηρήσεις και απόψεις:

Η πλειοψηφούσα παράταξη διατηρεί τον πλήρη έλεγχο των δύο Επιτροπών.

Επιπλέον, ο τρόπος με τον οποίο προβλέπεται από το νόμο (3852/2010) του «Καλλικράτη» η εκλογή των υποψηφίων της μειοψηφίας στο σύνολό της, επιτρέπει και στη μείζονα μειοψηφία να έχει τον έλεγχο της διαδικασίας αυτής.

Γίνεται, λοιπόν, φανερό ότι ο νόμος είναι κομμένος και ραμμένος στα μέτρα του δικομματικού πολιτικού συστήματος.

Ωστόσο η υποχρεωτική συμμετοχή της μειοψηφίας είναι μια σημαντική προϋπόθεση για την άσκηση ελέγχου του έργου της πλειοψηφίας που διοικεί.

Από τη μεριά μας πιστεύουμε ότι η παρουσία και η συμμετοχή όλων των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας στις εν λόγω Επιτροπές είναι πολιτικά επιβεβλημένη.

Ο αποκλεισμός των παρατάξεων της ελάσσονος μειοψηφίας και συγκεκριμένα της Δημοτικής Κίνησης «ΑΝΩ-ΚΑΤΩ στο Καλαμάκι» από την Οικονομική Επιτροπή, βάσει μιας ενισχυμένης και όχι μιας απλής αναλογικότητας, αποτελεί εκδήλωση μιας αντιδημοκρατικής αντίληψης για τη λειτουργία των θεσμών και της κοινωνίας.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Δημήτρης Κλαυδιανός
Ελένη Μπελιά»

Advertisements