Την Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2008, στις 19:30, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλίμου, στην αίθουσα Βασίλη Κατσή (οδός Φαν Βάικ και Λεωφ. Ποσειδώνος). Θα συζητηθούν 24 θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, τα εξής:

 

1/279

Αποδοχή και κατανομή ποσού 116.159,29 € από το ΥΠΕΣ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών και Βρεφονηπιακών Σταθμών (Οκτώβριος 2008)

 

2/280

Αποδοχή ποσού 4.276,87 € από το ΥΠΕΣ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Δημοτικών χώρων άθλησης (Οκτώβριος 2008)

 

3/281

Αποδοχή ποσού 11.061,51 € από το ΥΠΕΣ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Ν. 3106/2003 (Οκτώβριος 2008)

 

4/282

Αποδοχή και κατανομή ποσού 29.092,80 € από το Υπουργείο Πολιτισμού – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για το Πρόγραμμα Μαζικής Άθλησης περιόδου 2007-2008.

 

5/283

Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2008 του Ν.Π.Δ.Δ.

«Ε΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Αλίμου»

 

6/284

Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2008 του Ν.Π.Δ.Δ.

«Β΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Αλίμου»

 

7/285

Έγκριση πίστωσης για αποζημίωση του τακτικού υπαλλήλου Παν.Τσίρμπα – οδηγού του Πούλμαν για δρομολόγια που πραγματοποιήθηκαν εκτός έδρας το Β΄τετράμηνο έτους 2008.

 

8/286

3η Συμπληρωματική Κατάσταση Κεκλεισμένων Χρήσεων

 

9/287

Λήψη απόφασης για χαρακτηρισμό κωδικών αριθμών (Κ.Α.) του προϋπολογισμού του Δήμου ως δεκτικών εκδόσεων χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

 

10/288

Λήψη απόφασης για εν μέρει διαγραφή από βεβαιωτικούς καταλόγους μισθώματος κοινοχρήστων χώρων για τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων.

 

11/289

4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2008.

 

12/290

8η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Αλίμου έτους 2008.

 

13/291

Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. – Τακτοποιητικού του έργου :

«Κατασκευή αντλιοστασίου για την άρδευση Κ.Χ.»

14/292

Έγκριση 4ου Α.Π.Ε. – Τακτοποιητικού και 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου :

«Ανέγερση Παιδικού Σταθμού»

 

15/293

Συζήτηση και λήψη απόφασης προκειμένου να υποβληθεί αίτηση για επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου και για έγκριση λειτουργικού οργανογράμματος – επιχειρησιακής δομής.

 

16/294

Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκπόνησης μελέτης : «Οριοθέτηση ρέματος Αγ.Νικολάου – Τραχώνων από το Τρουμπάρι έως την εκβολή του»

 

17/295

Παράταση περαίωσης εργασιών του έργου :

«Ανάπλαση και διαμόρφωση σε χώρο πρασίνου της περιοχής Ήρωος Μάτση, Ελ.Βενιζέλου, Μαυρομιχάλη και πλατείας Α.Παναγούλη στο Δήμο Αλίμου»

 

18/296

Παράταση περαίωσης εργασιών του έργου :

«Διάνοιξη – κατασκευή των κεντρικών οδικών αξόνων Θεομήτορος – Λ.Καλαμακίου στο Δήμο Αλίμου και στο Δήμο Αγ.Δημητρίου – Α΄ Υποέργο»

 

19/297

Έγκριση απευθείας ανάθεσης της «Προμήθειας καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων»

 

20/298

Έγκριση Πρωτοκόλλου καταστροφής μηχανογραφικού εξοπλισμού.

 

21/299

Λήψη απόφασης για την έγκριση κοπής δέντρων δασικού χαρακτήρα.

 

22/300

Συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου στο ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΚΕ έτους 2008 που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη στις 26, 27 και 28 Νοεμβρίου 2008.

 

23/301

Ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου.

 

24/302

Ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

 

Advertisements