Την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2008, στις 19:00, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλίμου, στην αίθουσα Βασίλη Κατσή (οδός Φαν Βάικ και Λεωφ. Ποσειδώνος). Θα συζητηθούν 19 θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, τα εξής:

1/243

Αποδοχή και κατανομή ποσού 116.159,29 € από το ΥΠΕΣ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών και Βρεφονηπιακών Σταθμών (Αύγουστος 2008)

 

2/244

Αποδοχή ποσού 4.276,87 € από το ΥΠΕΣ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Δημοτικών χώρων άθλησης (Αύγουστος 2008)

 

3/245

Αποδοχή ποσού 11.061,51 € από το ΥΠΕΣ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Ν. 3106/2003 (Αύγουστος 2008)

 

4/246

Αποδοχή ποσού 9.515,00 € από το ΥΠΕΣ για την καταβολή των ποσών της αποζημίωσης της παρ. 1 του άρθρου 56 του Ν.3518/06 σε υπαλλήλους των πρώην ΕΟΠ, ΜΗΤΕΡΑ, ΙΒΣΑ, ΙΒΣΘ και ΙΒΣΛ.

 

5/247

Αποδοχή ποσού 25.200,00 € από το ΥΠΕΣ ως τέλος καθαριότητας έτους 2007 για την αποκομιδή απορριμμάτων των χώρων που χρησιμοποιήθηκαν από τις Λαϊκές αγορές.

 

6/248

Αποδοχή ποσού 26.460,00 € από το ΥΠΕΣ ως τέλος καθαριότητας έτους 2008 για την αποκομιδή απορριμμάτων των χώρων που χρησιμοποιήθηκαν από τις Λαϊκές αγορές.

 

7/249

Αποδοχή ποσού 197.985,00 από το ΥΠΕΣ αποκλειστικά για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες (3η κατανομή ΣΑΤΑ 2008).

 

8/250

Αποδοχή ποσού 42.100,00 από το ΥΠΕΣ για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων του Δήμου (ΣΑΤΑ 2008).

 

9/251

Αποδοχή ποσού 95.100,00 από το ΥΠΕΣ για τη μερική απασχόληση.

 

10/252

3η Συμπληρωματική κατάσταση Κεκλεισμένων χρήσεων έτους 2008

11/253

Έγκριση δαπάνης για την εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου έτους 2008.

 

12/254

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου :

«Κατασκευή αντλιοστασίου για την άρδευση Κ.Χ.»

 

13/255

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής έργων.

 

14/256

3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2008.

 

15/257

7η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Αλίμου έτους 2008.

 

16/258

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη χορήγηση και ανανέωση αδειών αποκλειστικής θέσης στάθμευσης.

 

17/259

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη σύσταση Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας (ΤοΣΠΠα) σύμφωνα με τα άρθρα 16 του Ν.2713/99 και 13 του Ν.3387/05.

 

18/260

Τροποποίηση της με αριθμ. 169/2008 απόφασης Δ.Σ. που αφορά υλοποίηση Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων των εργαζομένων του Δήμου.

 

19/261

Συζήτηση και λήψη απόφασης για παραχώρηση αίθουσας για στέγαση του Συλλόγου Υπαλλήλων Δήμου Αλίμου.

 

Advertisements