Την Δευτέρα 28 Ιουλίου 2008, στις 20:00, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλίμου, στην αίθουσα Βασίλη Κατσή (οδός Φαν Βάικ και Λεωφ. Ποσειδώνος). Θα συζητηθούν 13 θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, τα εξής:

1/224

Αποδοχή ποσού 10.000,00 € από το ΥΠΕΣ για την κάλυψη δαπανών πληρωμής προσωπικού των Κ.Ε.Π.

2/225

Αποδοχή και κατανομή ποσού 116.159,29 € από το ΥΠΕΣ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών και Βρεφονηπιακών Σταθμών (Ιούλιος 2008)

3/226

Αποδοχή ποσού 4.276,87 € από το ΥΠΕΣ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Δημοτικών χώρων άθλησης (Ιούλιος 2008)

4/227

Αποδοχή ποσού 11.061,51 € από το ΥΠΕΣ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Ν. 3106/2003 (Ιούλιος 2008)

5/228

2η Συμπληρωματική κατάσταση Κεκλεισμένων χρήσεων έτους 2008

6/229

Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Εκκαθάρισης άχρηστου υλικού

7/230

Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου : «Ανάπλαση και Διαμόρφωση σε χώρο πρασίνου της περιοχής Ήρωος Μάτση, Ελ. Βενιζέλου, Μαυρομιχάλη και πλατείας Α. Παναγούλη στο Δήμο Αλίμου»

8/231

Έγκριση Ειδικού Απολογισμού εργασιών του έργου : «Ανάπλαση και Διαμόρφωση σε χώρο πρασίνου της περιοχής Ήρωος Μάτση, Ελ. Βενιζέλου, Μαυρομιχάλη και πλατείας Α. Παναγούλη στο Δήμο Αλίμου»

9/232

Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. και 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου : «Διάνοιξη – Κατασκευή των Κεντρικών Οδικών Αξόνων Θεομήτορος – Λ. Καλαμακίου στο Δήμο Αλίμου και στο Δήμο Αγ. Δημητρίου – Α’ Υποέργο»

10/233

Έγκριση Ειδικού Απολογισμού εργασιών του έργου : «Διάνοιξη – Κατασκευή των Κεντρικών Οδικών Αξόνων Θεομήτορος – Λ. Καλαμακίου στο Δήμο Αλίμου και στο Δήμο Αγ. Δημητρίου – Α’ Υποέργο»

11/234

Έγκριση Σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος και έκθεσης με τις διαδικασίες κατάρτισής του

12/235

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση λήψης δανείου προς εξόφληση διαταγών πληρωμής που αφορούν αποζημιώσεις από απαλλωτρίωση ιδιοκτησίας Σκάζα (Συμπληρωματική της υπ’ αρ. 201/2008 απόφασης Δ.Σ.)

13/236

Αναχρηματοδότηση μέρους των υφιστάμενων δανείων του Δήμου

Advertisements