ΑΝΩ-ΚΑΤΩ στο Καλαμάκι

Δημοτική Κίνηση Αλίμου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 2014

το έντυπο των προγραμματικών μας θέσεων

Δήμος δίπλα στους ανθρώπους.
Πόλη μέσα στη ζωή.

Οι προγραμματικές θέσεις του “ΑΝΩ-ΚΑΤΩ στο Καλαμάκι” αποτυπώνουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες που έχουμε αποκομίσει από την καθημερινή μας δράση στον Δήμο μας. Δεν είναι επεξεργασίες γραμμένες πίσω από “κλειστά γραφεία”. Είναι το αποτέλεσμα των αναγκών που έχουμε ως κάτοικοι του Αλίμου, είναι το αποτέλεσμα της επαφής μας με τον κόσμο και τα προβλήματα, στα οχτώ χρόνια λειτουργίας της Δημοτικής μας Κίνησης. 

Τα τελευταία τριάμισι χρόνια, ιδιαίτερα, τα μνημόνια της συγκυβέρνησης έχουν οδηγήσει τη χώρα σε μια πρωτοφανή καταστροφή. Η περιγραφή αυτής της κατάστασης βρίσκεται μέσα και γύρω μας: στη δουλειά που χάνεται, τον μισθό που μειώνεται, τη σύνταξη που πετσοκόβεται, το σχολείο που υποβαθμίζεται. Βρίσκεται στο νοσοκομείο που υπολειτουργεί, το φάρμακο που λείπει, το μαγαζί που βάζει λουκέτο, το δάνειο που δεν μπορεί να πληρωθεί, το σπίτι που κατάσχεται, τους άνεργους νέους και νέες…

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως και ολόκληρος ο δημόσιος τομέας, οδηγείται σε πλήρη διάλυση και βασικές κοινωνικές υπηρεσίες της (Υγεία, Πρόνοια, Καθαριότητα) βρίσκονται μπροστά στον κίνδυνο ιδιωτικοποίησής τους. Μέσα στο πλαίσιο της λιτότητας, των απολύσεων και τον υπερσυγκεντρωτικό “Καλλικράτη” αλλά και μέσα σε έναν Δήμο που επί δεκαετίες διοικείται από τις παρατάξεις που πολιτεύονται στη βάση των πελατειακών σχέσεων και τον οδήγησαν στην υπερχρέωση, που δέχθηκαν αδιαμαρτύρητα όλες τις καταστροφικές πολιτικές, εμείς ιεραρχούμε τις προτεραιότητες για την επόμενη πενταετία του Δήμου μας με βάση τις πραγματικές κοινωνικές ανάγκες.

Έχουμε ως στόχο, ο Άλιμος του 2019 να έχει γίνει ένας Δήμος δίπλα στους ανθρώπους και μια πόλη μέσα στη ζωή.

Άξονες διεκδίκησης

Από τη θέση της δημοτικής αρχής, το “ΑΝΩ-ΚΑΤΩ στο Καλαμάκι” θα λειτουργήσει σε δύο βασικές κατευθύνσεις: στην άμεση βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και στη διεκδίκηση των αναγκαίων αλλαγών για την αυτόνομη, δημοκρατική λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για:

Την κατάργηση του “Καλλικράτη”, του “Παρατηρητηρίου” και της “Αποκεντρωμένης Διοίκησης” που μετατρέπουν το Δήμο μας σε “όμηρο” των κατευθύνσεων της Κεντρικής Διοίκησης.

Δημοκρατικές- θεσμικές αλλαγές και αλλαγή του υφιστάμενου εκλογικού συστήματος, με καθιέρωση της απλής αναλογικής.

Την υπεράσπιση των σταθερών σχέσεων εργασίας και την κάλυψη των πάγιων και διαρκών αναγκών του Δήμου με μόνιμο προσωπικό. Αγωνιζόμαστε για την επαναπρόσληψη όλων των απολυμένων εργαζομένων του Δήμου, όπως οι σχολικοί φύλακες και η δημοτική αστυνομία.

Να επανέλθουν η παραλία και οι ακτές στους πολίτες. Σήμερα, η παραλία στο μεγαλύτερο μέρος της δεν ανήκει στον Δήμο, έχει παραχωρηθεί η χρήση του χώρου του κολυμβητηρίου και της περιοχής από την Μαρίνα έως την Ακτή του Ήλιου.

Τη μετατροπή του πρ. αεροδρομίου του Ελληνικού σε Μητροπολιτικό Πάρκο υψηλού πρασίνου, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη του ΕΜΠ.

Οικονομική Πολιτική

Πρώτος στόχος μας είναι η τακτοποίηση των οικονομικών του υπερχρεωμένου Δήμου μας, με χρηστή διαχείριση και διαφάνεια.

Εφαρμόζουμε συμμετοχικό προϋπολογισμό: Οι πολίτες μέσα από τοπικές συνελεύσεις και συγκεντρώσεις, προτείνουν τα έργα που πρέπει να πραγματοποιηθούν. Με αυτόν τον τρόπο καταπολεμούμε τη διαρροή πόρων, τις πελατειακές σχέσεις και τη διαφθορά από τα οποία υποφέρει ο Δήμος.

Στηρίζουμε και δίνουμε κίνητρα για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών αλληλέγγυας, συνεργατικής και συνεταιριστικής οικονομίας. Όμως, η μείωση της ανεργίας και ιδιαίτερα της ανεργίας των νέων μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από μέτρα που θα συμβάλλουν στη ριζική αναδιανομή του πλούτου και στον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας στη βάση της δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης. Τέτοια μέτρα όμως, είναι κεντρικές κυβερνητικές επιλογές.

Αν όμως δεν ληφθούν μέτρα, από την κυβέρνηση που θα συμβάλλουν στη ριζική αναδιανομή του πλούτου και στον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας στη βάση της δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης δεν μπορούμε να αναμένουμε ουσιαστική βελτίωση στον τομέα της μείωσης της ανεργίας και ιδιαίτερα της ανεργίας των νέων.

Αξιοποιούμε κάθε δυνατότητα χρηματοδότησης, με εξεύρεση πόρων από επιδοτούμενα προγράμματα της Ελλάδας και της Ευρώπης. Ο υπερχρεωμένος Δήμος μας είναι ουραγός στην απορρόφηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ, την ίδια στιγμή που ενώ πληρώνουμε σχετικές μελέτες, αυτές τελικά απορρίπτονται. Με στοιχειώδη σοβαρότητα, ο Δήμος μας μπορεί να απορροφήσει προγράμματα που δίνουν την οικονομική δυνατότητα για έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητά μας.

Στοχεύουμε στη μείωση των υπέρογκων δημοτικών τελών με κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά κριτήρια, με πρώτο μέσο τη μείωση του κόστους διαχείρισης απορριμμάτων (πρβλ “Διαχείριση Απορριμμάτων-Ανακύκλωση”).

Κάνουμε πράξη τη δίκαιη ανακατανομή των ανταποδοτικών τελών του Δήμου προς όφελος των πολιτών.

Ενημέρωση και συμμετοχή του πολίτη

Προωθούμε την ενημέρωση και συμμετοχή των πολιτών στην άσκηση και τον έλεγχο της δημοτικής εξουσίας με:

  • την ουσιαστική λειτουργία της Επιτροπής Διαβούλευσης ως οργάνου που συγκροτείται από κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς.

  • θεσμοθετημένες λαϊκές συνελεύσεις και λήψη αποφάσεων ιδιαίτερης σημασίας μέσω τοπικών δημοψηφισμάτων.

  • αναβάθμιση της λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου, με την ενεργοποίηση των επιτροπών του.

  • ριζική ανασυγκρότηση της ιστοσελίδας του Δήμου. Η ενημέρωση πρέπει να υποστηριχθεί από τους δύο ηλεκτρονικούς πίνακες που σήμερα είναι σε αχρησία αλλά και από έντυπο υλικό. Αναρτούμε στην ιστοσελίδα τις μαγνητοσκοπημένες συνεδριάσεις.

  • εφαρμογή του θεσμού του «Συνηγόρου του Δημότη».

  • οικονομική και κοινωνική λογοδοσία στο τέλος κάθε οικονομικού έτους.

Καθημερινότητα: όλος ο Άλιμος μια γειτονιά

Μεγάλος μας αντίπαλος είναι η εικόνα εγκατάλειψης που παρουσιάζει ο Δήμος μας: πεταμένα σκουπίδια, παράνομες κατασκευές και διαφημιστικές πινακίδες σε κοινόχρηστους χώρους (πεζοδρόμια, πλατείες κ.λπ.), πεζοδρόμια κατειλημμένα από οχήματα, κακοσυντηρημένες και επικίνδυνες παιδικές χαρές, επικίνδυνο οδικό δίκτυο με λακκούβες, σαμαράκια και ελλειπή σηματοδότηση, ανεπαρκής φωτισμός σε διάφορα σημεία.

Δέσμευσή μας είναι ένας Άλιμος καθαρός, λειτουργικός, φιλικός και ανθρώπινος για τους κατοίκους του. Όπως προέκυψε από τις συναντήσεις που είχαμε με τους Συλλόγους Κατοίκων του Αλίμου και με πολλούς κατοίκους, ο πλέον ουσιαστικός σκοπός του Δήμου είναι η συνεχής βελτίωση της ζωής των πολιτών του.

Δίνουμε προτεραιότητα στην απρόσκοπτη και ανεμπόδιστη επαφή των δύο μεγάλων περιοχών του Αλίμου, του Καλαμακίου με το Άνω Καλαμάκι. Αξιοποιούμε τα τρία ρέματα που διασχίζουν σχεδόν κατά μήκος τον Δήμο μας, με τη δημιουργία και σταδιακή ανάπτυξη δικτύου πεζόδρομων και ποδηλατόδρομων. Το κόστος καλύπτεται από την εξασφάλιση επιδοτούμενων προγραμμάτων. Έτσι, αποκτάμε μια μεγάλη περιπατητική και ποδηλατοδρομική διαδρομή, η οποία επιτρέπει τη μετάβαση, από όλες τις γειτονιές του Δήμου, στα σχολεία, στο βουνό (λόφο Πανί), στην παραλία, στις αγορές, στις λαϊκές αγορές, κ.ά.

Παιδεία – Σχολεία

Αγωνιζόμαστε ενάντια στην κυβερνητική πολιτική που οδηγεί σε συρρίκνωση της δημόσιας παιδείας, ενάντια στις συγχωνεύσεις τμημάτων και σχολείων, τις απολύσεις – διαθεσιμότητες και τις δραστικές περικοπές. Στον Δήμο μας η χρηματοδότηση των σχολείων έχει κατρακυλήσει με μείωση 55% σε τέσσερα χρόνια (447.683 ευρώ το 2009, 275.654 ευρώ το 2010, 197.487 ευρώ το 2013).

Υπερασπιζόμαστε το Μουσικό Σχολείο που κινδυνεύει με κλείσιμο και το ΕΠΑΛ (Επαγγελματικό Λύκειο) Αλίμου που υποφέρει από τις μειώσεις των καθηγητών και από την κατάργηση της ειδικότητας των εφαρμοσμένων τεχνών. Και τα δύο σχολεία έχουν ανάγκη από σύγχρονα κτήρια.

Στηρίζουμε την προσχολική αγωγή που αντιμετωπίζει οξυμένο στεγαστικό πρόβλημα με την παραχώρηση δημοτικών εκτάσεων για ανέγερση βρεφονηπιακών σταθμών και νηπιαγωγείων. Οι Παιδικοί Σταθμοί μπορεί και πρέπει να καλύπτουν τις ανάγκες των δημοτών με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Η ένταξη όλων των παιδιών αποτελεί δικαίωμα και όχι προνόμιο ούτε αντικείμενο πελατειακών σχέσεων.

Αναβαθμίζουμε τις σχολικές μονάδες ώστε να είναι ικανές να ανταποκριθούν στις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών/-τριών της πόλης μας.

Προχωράμε στην ίδρυση και χωροθέτηση, σε συνεργασία με τους φορείς, νέων σχολείων, ανάμεσά τους δύο δημοτικών, τριών νηπιαγωγείων.

Καθιερώνουμε προγράμματα κυκλοφοριακής αγωγής, με ιδιαίτερη απεύθυνση στους μαθητές/-τριες.

Πολιτισμός

Ο Θουκυδίδειος Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού έχει πλέον μαραζώσει. Τα τμήματά του υπολειτουργούν, η νεολαία αλλά και οι ενήλικοι δεν έχουν χώρο να εκφραστούν. Έχουμε τη βούληση να λειτουργήσει και πάλι, με ακόμα περισσότερες δημιουργικές δραστηριότητες.

Αξιοποιούμε τη θεατρική σκηνή «Κάρολος Κουν» για να ξαναζωντανέψει κάθε δημιουργική καλλιτεχνική Κίνηση, για να φιλοξενηθούν παραστάσεις από ομάδες κατοίκων.

Αξιοποιούμε κάθε δημοτικό χώρο ώστε να λειτουργήσει υποστηρικτικά σε ποιοτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις, ερασιτεχνική δημιουργία, ομάδες και πρωτοβουλίες κατοίκων.

Προωθούμε τη δημιουργία Κοινωνικού Ωδείου ώστε να αντιμετωπίσουμε τους αποκλεισμούς που επιβάλλει η οικονομική κρίση.

Επειδή Παιδεία και Πολιτισμός προχωράνε χέρι με χέρι:

Σε συνεργασία με τη σχολική κοινότητα, ανοίγουμε τους αύλειους χώρους των σχολείων μας στις γειτονιές με κινηματογραφικές, μουσικές κ.ά. εκδηλώσεις, εκπονούμε εκπαιδευτικά προγράμματα τοπικής ιστορίας και περιήγησης στον Άλιμο.

Αθλητισμός

Οι αθλητικοί χώροι εμφανίζουν την ίδια εικόνα στασιμότητας, εγκατάλειψης και υποβάθμισης, ενώ θα έπρεπε να αποτελούν σημαντικούς και ευχάριστους πόλους έλξης των δημοτών και ιδιαίτερα των νέων. Υποστηρίζουμε τον μαζικό, ερασιτεχνικό αθλητισμό.

Στόχος μας είναι να αποτελέσει ο αθλητισμός κομμάτι της καθημερινής ζωής των κατοίκων όλων των ηλικιών. Προωθούμε ολοκληρωμένα προγράμματα άθλησης. Προωθούμε την άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με τη σχολική κοινότητα, με τους αθλητικούς συλλόγους και φορείς.

Τελειοποιούμε τις υπάρχουσες αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου (κολυμβητήριο, γήπεδα ποδοσφαίρου και μπάσκετ κ.λπ.) από τεχνική άποψη, διασφαλίζουμε την καθαριότητα, την υγιεινή, τη φύλαξη και την παροχή επαρκούς ιατρικής επίβλεψης.

Υπερασπιζόμαστε το δημοτικό κολυμβητήριο στη μαρίνα, δεν επιτρέπουμε στο ΤΑΙΠΕΔ να καταστρέψει ένα έργο σύγχρονο, στο οποίο ως Δήμος έχουμε επενδύσει πολλά χρήματα.

Συγκοινωνίες

Απαιτείται άμεσος επανασχεδιασμός και διαχείριση του δημόσιου χώρου υπέρ των πεζών, των ποδηλάτων και των δημόσιων μέσων μεταφοράς.

Σήμερα η πρόσβαση στους σταθμούς του Μετρό με λεωφορείο είναι σχεδόν απαγορευτική: οι γραμμές 101 (κυκλική Ελληνικό-Άλιμος) και 142 (κυκλική σταθμός Αργυρούπολης-Άλιμος) έχουν μόλις από ένα λεωφορείο που περνά σχεδόν κάθε μία ώρα!

Δρομολογούμε μικρά λεωφορεία που με τακτική διαδρομή θα εξυπηρετούν όλες τις γειτονιές του Αλίμου. Ο Δήμος μας θα πρέπει επίσης να απαιτήσει, σε συνεργασία και με την κεντρική διοίκηση, την δωρεάν μετακίνηση με τις δημόσιες συγκοινωνίες των ανέργων και των μαθητών/-τριών.

Δίνουμε προτεραιότητα στη δημοτική συγκοινωνία και τις μεταφορές μαθητών.

Κοινωνική Πολιτική και Αλληλεγγύη

Η οικονομική κρίση έχει πια μετατραπεί σε ανθρωπιστική με οδυνηρές συνέπειες. Ο Δήμος μας οφείλει να γίνει ο ίδιος μια ασπίδα κοινωνικής προστασίας για όλους τους πολίτες, ιδιαίτερα για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Συνεχίζουμε και αναβαθμίζουμε το έργο που έχουμε παράξει από τη θέση της αντιπολίτευσης. Η δημοτική μας Κίνηση έχει οργανώσει Χαριστικά Παζάρια, έχει συμβάλει με τα μέλη της, καθηγητές και δασκάλους, στα Μαθήματα Αλληλεγγύης που οργανώνει η ΕΛΜΕ Νότιας Αθήνας, έχει βρεθεί στο πλευρό της Παιδόπολης του Αγίου Ανδρέα, έχει βοηθήσει τα ανήλικα φυλακισμένα παιδιά και τα παιδιά των προσφύγων στο Λαύριο καθώς και οικογένειες που δυσκολεύονται.

Αντιμετωπίζουμε την πλήρη αδιαφορία των προηγούμενων δημοτικών αρχών που έχει οδηγήσει στην απαξίωση της Κοινωνικής Πολιτικής. Δεν προσπάθησαν έστω και με ανακατανομή κονδυλίων να εξασφαλίσουν την ελάχιστη παροχή περίθαλψης. Σήμερα, ο Άλιμος δεν έχει πια Δημοτικά Ιατρεία, η «Βοήθεια στο Σπίτι» έχει αποδιοργανωθεί, τα ΚΑΠΗ λειτουργούν με ελλείψεις προσωπικού, ένας σημαντικός αριθμός παιδιών μένει εκτός Παιδικών Σταθμών.

Απέναντι σε αυτήν την κατάσταση:

Δημιουργούμε το Κοινωνικό Παρατηρητήριο για τη πραγματική καταγραφή των ευπαθών ομάδων που ζουν και εργάζονται στον Άλιμο.

Διευρύνουμε τις λειτουργίες με την Ίδρυση Συμβουλευτικού Κέντρου Οικογένειας για γονείς, παιδιά και εφήβους.

Συνεχίζουμε τη λειτουργία του Κέντρου Μέριμνας – ΟΚΑΝΑ για τις εξαρτήσεις, ενισχυμένο από τον ψυχίατρο του Δήμου. Προωθούμε την πρωτοβάθμια περίθαλψη. Επιδιώκουμε τη λειτουργία προγραμμάτων ενημέρωσης για το AIDS σε συνεργασία με το ΚΕΛΠΝΟ και για την εξάρτηση από το Internet με το Νοσοκομείο Παίδων.

Δίνουμε άμεση προτεραιότητα στην επαναλειτουργία των Δημοτικών Ιατρείων, με τρεις ειδικότητες σε πρώτη φάση του Παθολόγου, του Παιδιάτρου και του Ψυχιάτρου.

Αναβαθμίζουμε τη «Βοήθεια στο Σπίτι», ώστε να καλύψει όλες τις ανάγκες.

Εξασφαλίζουμε τη συνεργασία Δημοτικών Ιατρείων με τα ΚΑΠΗ και εργαζόμαστε για τη μονιμοποίηση του προσωπικού νοσηλευτικών και φυσιοθεραπευτών.

Εξασφαλίζουμε τη μεταφορά ΑμΕΑ ή κατοίκων απομακρυσμένων γειτονιών με τα υπάρχοντα μεταφορικά μέσα του Δήμου.

Λειτουργούμε με όρους διαφάνειας και κοινωνικού ελέγχου την Κοινωνική Κουζίνα, το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κοινωνικό Φαρμακείο. Εξοπλίζουμε τις δομές για να συμβάλουν ουσιαστικά στην κάλυψη των αναγκών. Η δημιουργία Δημοτικής Ιματιοθήκης μπορεί να υποστηρίξει υλικά όσους το έχουν ανάγκη.

Επικοινωνούμε τη λειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) ώστε να αποτελέσουν πραγματικά κύτταρα δημιουργικής απασχόλησης και ποικίλων δραστηριοτήτων. Τα συνδέουμε με το εκπαιδευτικό και πολιτιστικό έργο.

Αξιοποιούμε επιδοτούμενα προγράμματα για την κατασκευή και λειτουργία παιδικής κατασκήνωσης στην Τροιζήνα, όπου ο Δήμος μας διαθέτει ιδιοκτησία γι’ αυτόν το σκοπό.

Αρμονική συνύπαρξη ανθρώπων και ζώων

Οι πολίτες του Αλίμου έχουν μια πολύ στενή σχέση με τα ζώα συντροφιάς. Αυτό είναι φανερό από τους περιπάτους που κάνουν με τα σκυλιά τους στους ελεύθερους χώρους, από τη φροντίδα που παρέχουν αρκετοί από αυτούς στα αδέσποτα ζώα του Δήμου, κυρίως γάτες, από τον αριθμό των εμπορικών καταστημάτων με είδη ζώων και τον τζίρο τους, από τη μεγάλη προσέλευση στα κτηνιατρεία της περιοχής.

Προτεραιότητά μας η ενημέρωση για την τήρηση κανόνων καθαριότητας στους κοινόχρηστους χώρους. Σε αυτό το πλαίσιο δημιουργούμε ειδικά πάρκα για ζώα σε συνεννόηση με τους κατοίκους.

Δεσμευόμαστε να εφαρμόσουμε την ισχύουσα νομοθεσία. Κάθε εγκληματική ενέργεια θανάτωσης ζώων, αδέσποτων ή δεσποζόμενων, θα διώκεται ποινικά από την αρμόδια 5μελή Επιτροπή του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων του Δήμου. Θεσμοθετούμε τη συνεργασία με τους κτηνιάτρους του Δήμου και υιοθετούμε τη μέθοδο των ελεγχόμενων στειρώσεων προκειμένου να μην εξαφανιστούν οι πληθυσμοί, αλλά να μειωθεί ο αριθμός των αδέσποτων εγκαταλελειμμένων ζώων συντροφιάς.

Διαχείριση Απορριμμάτων- Ανακύκλωση

Η διαχείριση των απορριμμάτων στον Άλιμο εκτός από απαρχαιωμένη και αναποτελεσματική, στοιχίζει πολύ ακριβά (150-200 ευρώ/τόνο). Το σύστημα διαχείρισης δεν προτρέπει τον πολίτη να συμμετέχει ενεργά, με αποτέλεσμα να μην επιτυγχάνονται σημαντικοί στόχοι ανακύκλωσης των απορριμμάτων (μόλις 5,27% ανακύκλωσης στον Άλιμο στο σύνολο των απορριμμάτων σε σχέση με το 50% της Ε.Ε). Κάθε κάτοικος του Αλίμου παράγει περίπου 400 κιλά απορρίμματα τον χρόνο, με μόλις 11 κιλά για ανακύκλωση!

Από την επομένη των εκλογών προωθούμε μια τελείως νέα διαχείριση των απορριμμάτων με έμφαση στην ανακύκλωση στην πηγή που θα έχει πολλαπλά οφέλη, περιβαλλοντικά, πολιτισμικά, κοινωνικά και οικονομικά. Με πρώτη προτεραιότητα την άμεση και ενεργό συμμετοχή του πολίτη, πετυχαίνουμε τη σημαντική μείωση του όγκου των στερεών αποβλήτων που καταλήγουν στον ΟΕΔΑ Φυλής και τη μείωση του κόστους ανά τόνο, με άμεση μείωση των δημοτικών τελών.

Η προσπάθεια θα βασιστεί στη συνεργασία δημοτικής αρχής, εργαζομένων στην καθαριότητα και κατοίκων, καθώς και στη διαδημοτική συνεργασία που ήδη έχει αποφασισθεί με τους γύρω Δήμους.

Προστασία του δημόσιου χώρου- Ανάδειξη του ιστορικού τοπίου

Μαρίνα Αλίμου

Η ένταξη της μαρίνας στο ΤΑΙΠΕΔ με σκοπό την ιδιωτικοποίησή της έρχεται να συμπληρώσει τον φαύλο κύκλο της εκποίησης της παραλίας και την παράδοσή της στα ιδιωτικά συμφέροντα.

Αντιστεκόμαστε στην εκποίηση: η έως σήμερα, σκόπιμη και εγκληματική, υποβάθμιση της μαρίνας σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί το ξεπούλημα.

Απορρίπτουμε στην «αξιοποίησή» της που προβλέπει τη δημιουργία νέων κτηρίων, εστιατορίων, εμπορικών χώρων, ξενοδοχείων κ.λπ. Η «επένδυση» θα πλήξει ακόμα περισσότερο την τοπική οικονομία και θα περιορίσει την αλληλεπίδραση ανάμεσα στους τουρίστες και τους κατοίκους.

Καταθέσαμε προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, πρωτοστατούμε στην ακύρωση της ένταξης του λιμένα και της χερσαίας ζώνης στο ΤΑΙΠΕΔ.

Στοχεύουμε στη δημιουργία δημοτικής επιχείρησης που θα αναλάβει τη λειτουργία, τη διαχείριση και την αξιοποίηση της μαρίνας.

Προστατεύουμε τα δημόσια αγαθά μας, ενισχύουμε τα οικονομικά του Δήμου.

Ελεύθερη Παραλία

Η ελεύθερη παραλία του Δήμου μας, από τη μαρίνα έως την «Ακτή του Ήλιου», είναι κλειστή για τους δημότες και ανοιχτή στα επιχειρηματικά συμφέροντα. Με ευθύνη των δημοτικών αρχών δεν τηρούνται οι υποχρεώσεις του επιχειρηματία να συντηρεί σε άρτια και άριστη κατάσταση το χώρο και έτσι να τον παραδώσει στο τέλος του 2018. Κατά παράβαση των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί, χρόνο με τον χρόνο επεκτείνονται οι χρήσεις της επιχείρησης σε βάρος του πρασίνου και της αναψυχής. Η καταπάτηση και μετατροπή του χώρου πρασίνου σε πάρκινγκ, συνεχίζονται.

Η παιδική χαρά είναι από καιρό εγκαταλελειμμένη προς όφελος του παρακείμενου «παιδότοπου» με τα φουσκωτά παιγνίδια, όπου “περιέργως” λειτουργεί μια ακόμα καφετέρια. Ο δήμαρχος μετά από αίτημα της δημοτικής μας Κίνησης είχε αρχικά δεσμευθεί ότι θα το καταργήσει, χωρίς όμως να τηρήσει τη δέσμευσή του.

Η καθίζηση του κρηπιδώματος της παραλίας «αντιμετωπίζεται» συνεχώς με ξύλινα και μεταλλικά μπαλώματα και το μέρος παραμένει άκρως επικίνδυνο. Σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), αποδίδουμε και πάλι το σημείο στους λουόμενους.

Βάζουμε οριστικό τέλος στην αυθαιρεσία, την οικονομική αιμορραγία του Δήμου, την εξυπηρέτηση συμφερόντων. Εφαρμόζουμε νόμους και συμβάσεις, υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντα της πόλης. Είμαστε οι μόνοι που μπορούμε διότι είμαστε οι μόνοι που έχουμε την πολιτική βούληση χωρίς “πάρε-δώσε” με τα συμφέροντα.

Αυξάνουμε το πράσινο στο πάρκο της παραλίας και αποκαθιστούμε τους εγκαταλελειμμένους χώρους της.

Χερσόνησος

Ο πανέμορφος αυτός τόπος στην παραλία, η τεχνητή χερσόνησος, έχει παράνομα καταληφθεί, με τις δημοτικές αρχές -και πάλι- να αδιαφορούν.

Δεσμευόμαστε να δώσουμε τη μάχη για να επιστρέψει η χερσόνησος στους πολίτες.

Οικόπεδο Ρώμα

Με κυβερνητική απόφαση, το οικόπεδο που βρίσκεται ανάμεσα στις οδούς Ρώμα και Κ. Μεταξά στον παλιό Άλιμο, πρόκειται να πωληθεί από το ΤΑΙΠΕΔ. Το οικόπεδο, περίπου 5 στρεμμάτων, είχε παραχωρηθεί, κατά τη δεκαετία του 1990, από την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου (ΚΕΔ) στον Δήμο μας για την κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου.

Οι μέχρι σήμερα δημοτικές αρχές άφησαν τον χώρο ανεκμετάλλευτο, με αποτέλεσμα σήμερα να κινδυνεύει να εκποιηθεί.

Φέραμε πρώτοι το θέμα στο δημοτικό συμβούλιο. Δεν ασκήθηκε καν το νόμιμο δικαίωμα του Δήμου Αλίμου να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας ώστε να ακυρωθεί η απαράδεκτη αυτή απόφαση.

Υψώνουμε ασπίδα προστασίας, αποτρέπουμε την εκποίηση, αξιοποιούμε το οικόπεδο ως χώρο αθλητισμού, πολιτισμού και παιδείας.

Λόφος Αγίας Άννας

Στο λόφο της Αγίας Άννας, κέντρο του αρχαίου αττικού Δήμου Αλιμούντος, ανασκάφτηκε στα 1929 το θεσμοφόριο Αλιμούντος, στο οποίο τελούνταν τα θεσμοφόρια προς τιμή της Δήμητρας και Περσεφόνης. Στις πλαγιές και τους πρόποδες του λόφου έχουν αποκαλυφθεί σημαντικά οικιστικά και ταφικά κατάλοιπα, όπως λείψανα θεάτρου με την προεδρία του στη θέση της, λείψανα οικιών, τμήματα δρόμων και μεγάλος ταφικός περίβολος που ανήκε σε μία εύπορη οικογένεια Αλιμουσίων.

Ανατρέπουμε τη σημερινή εικόνα εγκατάλειψης, τιμούμε την κληρονομιά μας.

Λόφος Πανί

Στο λόφο Πανί, έναν ανακηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο από το Υπουργείο Πολιτισμού, έχει ολοκληρωθεί ένα περιβαλλοντικό έγκλημα. Ο λόφος, ιστορικό τοπόσημο του Δήμου μας, έχει απομείνει μισός. Διαδοχικές δημοτικές αρχές επέτρεψαν, στη νότια πλευρά, την τσιμεντοποίηση μέχρι την κορυφή του λόφου.

Ακόμα και σήμερα ο Δήμος ολιγωρεί επικίνδυνα για την εκταμίευση του εγκεκριμένου ποσού των 2,5 εκατ. ευρώ. Το ποσό εξασφαλίστηκε μετά την ένταξή του στο «Πράσινο Ταμείο» και με σκοπό την ολοκλήρωση των αποζημιώσεων ώστε να διατηρηθεί στον λόφο ο κοινόχρηστος χαρακτήρας του.

Περιφρουρούμε το Πανί ως περιπατητικό χώρο αναψυχής, μακριά από κάθε εμπορευματοποίηση.

Κτήμα Γερουλάνου/ Τράχωνες

Το κτήμα Γερουλάνου/ Τράχωνες, μια παραχειμάρρια περιοχή περίπου 170 στρέμματα στο Άνω Καλαμάκι, αποτελεί το κέντρο του αρχαίου αττικού Δήμου Ευωνύμου και είναι γεμάτο από αρχαιολογικούς θησαυρούς. Μέρος του κτήματος (102 στρέμματα) αγοράστηκε το 1992 από την πολυεθνική εταιρεία ΜΑΚΡΟ, η οποία με αποφάσεις των κυβερνήσεων ΝΔ-ΠΑΣΟΚ και την ανοχή των προηγούμενων δημοτικών αρχών, επεδίωξε την αλλαγή του προστατευτικού θεσμικού πλαισίου για να εγκαταστήσει πολυκατάστημα. Οι κινητοποιήσεις κατοίκων και η προσφυγή τους στο Συμβούλιο της Επικρατείας απέτρεψαν την εξέλιξη αυτή. Τον τελευταίο χρόνο το κτήμα επανήλθε στην επικαιρότητα ύστερα από την αυθαίρετη απόφαση της ΜΑΚΡΟ να απαγορεύσει τη λειτουργία του ιστορικού, βυζαντινού ναού των Εισοδίων της Θεοτόκου καθώς και την επίσκεψη-περιήγηση μαθητών/-τριών και κατοίκων στον ιδιαίτερου ενδιαφέροντος φυσικό, ιστορικό και αρχαιολογικό χώρο.

Στόχος μας είναι  η ανάδειξη της περιοχής ως αρχαιολογικού τόπου με τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων γύρω από τα μνημεία, τη διαμόρφωση αρχαιολογικού πάρκου, χώρου αναψυχής και περιπάτου αλλά και εκπαίδευσης, μετά από ειδική μελέτη της περιοχής.

Βιομηχανικό Πάρκο (ΒΙΟΠΑ)

Το ΒΙΟΠΑ βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή των Τραχώνων. Το Προεδρικό Διάταγμα που ορίζει το ΒΙΟΠΑ προβλέπει και την εξυγίανση των Βιομηχανιών, Βιοτεχνιών και Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτό.

Προχωράμε στην άμεση υλοποίηση της διαδικασίας. Αξιοποιούμε κοινοτικά κονδύλια, απαιτώντας ταυτόχρονα, μέρος του κόστους και των έργων να αναληφθεί από τις Βιομηχανίες και τις Βιοτεχνίες που λειτουργούν εκεί και οι οποίες ευθύνονται κατά κύριο λόγο για τη σημερινή απαράδεκτη κατάσταση και υποβάθμιση της περιοχής. 

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: